مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: از فروشندگان سموم دفع آفات نباتی در سطح شهرستان بازدید به عمل آمد.

1


        ریحانی گفت که ساماندهی فروشندگی های سموم در شهرستان فراشبند در حال اجرا و خوشبختانه تمامی 15 واحد فروشندگی سموم در شهرستان دارای مجوز فنی می باشند. این بازدید به همراه نادر پور مدیر جهاد کشاورزی و خانم سلطانی کارشناس حفظ نباتان مدیریت جهاد کشاورزی و رامین نادرپور کارشناس حفظ نباتت مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهرم به منظور بررسی نحوه توزیع و ثبت آمار سموم توزیعی و کنترل سموم غیر مجاز و قاچاق انجام گرفت.

2

3

4

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد