یکی از آفت های کلیدی در باغات نخیلات در فراشبند زنجره نخیلات است
        کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان فراشبند: در راستای تولید محصول سالم و کاهش سمپاشی با کنترل آفت در باغات نخیلات به روش غیرشیمیایی و بکارگیری روش های مبارزه تلفیقی، می توان میزان خسارت آفت و زیان اقتصادی را پایین آورد.
        سهراب ریحانی یکی از آفت های کلیدی در باغات نخیلات این شهرستان را زنجره نخیلات عنوان کرد که حشره بالغ و پوره های آفت به وسیله خرطوم خود از شیره نباتی تغذیه و با دفع عسلک و شیره موجب ضعف عمومی درخت و اختلال در «فتوسنتز» و کاهش کمی و کیفی و عملکرد محصول شده است و در اجرای عملیات باغبانی به ویژه برداشت و بسته بندی را مختل می کند.
        کارشناس مسئول حفظ نباتات افزود سطح زیر کشت درخت خرما در شهرستان فراشبند را 3200 هکتار و توزیع کارت زرد چسبنده به تعداد 16500 عدد در بین 40 نفر از بهره برداران در راستای مبارزه با نسل تابستانه زنجره خرما اعلام کرد.
        این مسئول ادامه داد کارت های زردی که در تاج درختان نخل نصب می شود آفت زنجره خرما را به خود جلب و باعث مرگ و میر حشره می شود.

DSC04802

DSC04813

DSC04821

DSC04859

DSC04869

DSC04798

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد