در آیینی که هر ساله جهت تشویق و ترغیب همکاران در جهاد کشاورزی برگزاری می گردد، امسال نیز در مراسمی با حضور مهندس بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی فراشبند، وضعیت کارمندان در سال 94 براساس شاخص های اجتماعی و اختصاصی  از قبیل: مهارت و تخصص-خلاقیت و نوآوری- اهتمام به رعایت شئونات و ارزشهای اسلامی- ایثارگری- مشارکت مؤثر در بحرانهای اجتماعی، مشارکت در فعالیتهای بسیج و انتخابات- وجدان کاری، تعامل با ارباب رجوع وهمکاران، ارائه خدمات مطلوب -انضباط اداری، اجتماعی و اقتصادی، اشتهار به خیر خواهی ،صداقت و امانت- ارائه پیشنهادات ونوآوری- مستند سازی فرایند کار اصلاح روشها رویه ها، ارتقا بهره وری  و... که از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان تعیین گردیده، مورد نقد و بررسی قرار گرفت که نهایتاً مهندس محمد زکی اکبری کارشناس شیلات و مهندس حسین وطن دوست رئیس اداره ترویج و آموزش مهارتهای کشاورزی بعنوان کارمندان نمونه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند  انتخاب گردیدند.

Picture 020

Image 43

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد