مزارعی مسئول تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی فراشبند با بیان اینکه زنبورداران، زنبورستانهای خود را جهت استفاده از برداشت عسل کُنار به شهرستان فراشبند انتقال می دهند. بنا به اظهار مسئول تولیدات دامی، شهرستان فراشبند با وجود درختان کُنار زیاد و مرغوبیت خاص عسل کُنار بدست آمده در سالهای گذشته، باعث شده این شهرستان پذیرای زنبوردارانی از نقاط مختلف استان و استان های همجوار باشد.
     مزارعی عنوان کرد که مدیریت جهاد کشاورزی با مجوزهای لازم و استقرار به زنبورداران، آنها را در نقاط مختلف شهرستان تقسیم نموده تا از تراکم آنان در یک منطقه و بهره‎وری کم از عسل کُنار جلوگیری نماید و پیش بینی می شود امسال میزبان 300 بند زنبورستان از نقاط مختلف کشور باشیم و بیش از 250 تن عسل از 300 بند زنبورستان استقرار یافته برداشت شود.

زنبور
     مزارعی شروع برنامه استقرار  زنبورستان این شهرستان را از دهم شهریور ماه به صورت مجوز 20 روزه خواهد بود و از زنبورستانی که قصد مهاجرت به شهرستان فراشبند را دارند تقاضا می شود از تاریخ قید شده تا اول مهر ماه با در دست داشتن مشخصات شناسنامه ای و برگ استقرار سال گذشته و دفترچه زنبورداری و برگ کوچ از شهرستان مبدأ جهت استقرار زنبورستان خود به این مدیریت مراجعه نمایند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد