آفت قرنطینه‎ای پسیل مرکبات در شهرستان فراشبند ریشه کن می شود.

سهراب ریحانی کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان فراشبند
مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی علیه آفت پسیل آسیایی و مرکبات آغاز شده وهمچنان ادامه دارد.
کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان فراشبند اظهار داشتند که این آفت احتمالاً از طریق نهال های آلوده وارد شهرستان گردیده که پس از ردیابی و شناسایی با روش شیمیایی قابل کنترل است.
ریحانی اظهار داشت پسیل آسیایی آفتی مکنده و مهمترین خطر این آفت انتقال بیماری گرینینگ (Gerrening) به مرکبات است. زردی و ریزش برگ ها، میوه ها و خشک شدن جوانه ها از دیگر علائم آلودگی این آفت است و از جمله میزبان های آفت مذکور در شهرستان فراشبند لیموترش، لیموشیرین و پرتقال می باشد.
وی در ادامه سطح زیر کشت مرکبات شهرستان فراشبند را 400 هکتار اعلام کرد و افزود با توجه به شناسایی باغات آلوده در سطح 30 هکتار مبارزه شیمیایی و در سطح 3 هکتار مبارزه تلفیقی (استفاده از کارت های زرد چسبنده) همکاری مدیریت جهاد کشاورزی فراشبند صورت گرفته و با توجه به پتانسیل آفت مذکور شاهد کاهش جمعیت آفت درشهرستان هستیم و همچنان شاهد آلودگی در فضای سبز و باغچه ها بوده که اقداماتی از جمله اطلاع رسانی عمومی و تهیه بنر در سطح شهر صورت گرفته است.
وی ادامه داد از جمله اقدامات زراعی برای مبارزه با پسیل مرکبات حذف رویش های جدید تابستانه در کاشت های تراکم باغات مرکبات است. در زمستان نیز می توان با شخم زدن سطح باغ، نابودی علف های هرز، هرس و خشک‎بری شاخه های اضافه، جمعیت حشرات کامل زمستان گذراندنی را کاهش داد. از تله های کارتی در برنامه های ردیابی و شکار حشرات کامل پسیل مرکبات استفاده می شود.

DSC06530

DSC06528

DSC06529

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد