برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مانیتورینگ سموم در شهرستان فراشبند

کارشناس مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند بیان داشتند به منظور ساماندهی مراکز فروش سموم کشاورزی و نباتی کارگاه آموزشی یک روزه‎ای تحت عنوان سامانه مانیتورینگ آفت کش های نباتی در این مدیریت با حضور مهندس خلیفه کارشناس حفظ نباتات استان برگزار شد.
مهندس ریحانی اهداف مهم این کارگاه را ثبت اطلاعات عرضه سموم و جلوگیری از استفاده بی رویه و بدون  برنامه از سموم کشاورزی به کنترل در فرآیند توزیع سموم غیر مجاز و یا قاچاق عنوان نمودند.
در ادامه اظهار داشتند استفاده بی رویه از سموم کشاورزی تأثیر بسزایی در چرخه های زیست محیطی و حیات و بهداشت انسانی و نیز بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی دارد.

DSC05332

DSC05329

DSC05331

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد