کارشناس تولیدات دامی از آمار برداری کلنی زنبور عسل شهرستان خبر داد

    کارشناس تولیدات دامی فراشبند بیان نمودند که از تاریخ 4/7/1394 لغایت 9/7/1394 با همکاری اداره دامپزشکی و تعاونی زنبورداران و هماهنگی نیروی انتظامی آماربرداری از کلنی زنبور عسل صورت گرفت.
    خانم مهندس زارع بیان داشت که  تولید عسل مدرن 228932 کیلوگرم بوده و همچنین اضافه نمود عمده‎ترین نوع عسل این منطقه عسل کنار می باشد که از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مصرف دارویی نیز دارد.
    در این طرح آمارگیری از تعداد 217 بهره‎بردار تعداد 33770 کلنی مدرن اطلاعات برداشت گردید.
    خانم زارع میزان عسل تولیدی از این تعداد کندوها را 229 تن برآورد و اظهار داشت با توجه به پوشش گیاهی کُنار در شهرستان محصول این زنبورستانها از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.

1 1

1 2

1 3

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد