کارشناس مسئول آب و خاک فراشبند از اجرای آبیاری نواری (تیپ) در مزارع گندم و کشت های جالیزی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

خانم مهندس ثابت بیان داشت با شروع فصل کشت محصول غالب شهرستان و محصولات جالیزی خارج فصل در بخش دهرم سطح قابل توجهی از کشت گندم آبی شهرستان وتمام سطح زیر کشت صیفی جات شهرستان بصورت موضعی (آبیاری قطره ای – نواری) آبیاری می گردد.
    وی همچنین اضافه نمود با توجه به اقدامات ترویجی مناسب در این خصوص اکثر کشاورزان بصورت آزاد و بدون استفاده از یارانه دولتی نسبت به اجرای آبیاری موضعی در اراضی خود اقدام می نمایند.
    این مقام مسئول سطح اجرای آبیاری نواری شهرستان را در گندم آبی 705/3 هکتار که شامل 652/7 هکتار خود اجرایی و 52/6 هکتار با استفاده از کمک بلاعوض دولت و محصولات جالیزی را 7297 هکتار شامل 7140 هکتار بصورت خود اجرایی و 157 هکتار با استفاده از یارانه دولتی اعلام نمود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد