میز قصب شهرستان فراشبند

1

جلسه ای با حضور افشون(معاون هماهنگی اموراقتصادی)،خادم حمزه(مدیر کل دفتر امور هماهنگی)،ساداتی(معاون برنامه ریزی)،دانش نیا(رئیس اداره بازرگانی)، فروغی (فرماندار شهرستان)، عربلو(معاون سیاسی)، مردانلو(معاون برنامه ریزی وامور عمرانی)،نوعی(مدیر جهاد کشاورزی شهرستان)، وروسای سایر ادارات وباغداران برتردر سالن شهید سلیمانی شهرستان فراشبند برگزارگردید.

در این سفربازدید معاون هماهنگی اموراقتصادی وهیات همراه از باغ جلالی(باغدارنمونه فراشبندی)صورت گرفت وبه مسائل ومشکلات این باغداررسیدگی گردید همچنین بازدید از غرفه میز قصب شهرستان فراشبند نیز صورت پذیرفت وقول مساعد در خصوص تخصیص غرفه ای در مرکزاستان به شهرستان فراشبندداده شد.ودرادامه به بررسی مسائل ومشکلات قصب از جمله صادرات قصب وسایر محصول کشاورزی، مشکلات آب و غیره پرداخته شد.

1112

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد