برداشت کنجد از مزارع شهرستان فراشبند


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از پیش بینی برداشت بیش از دوهزارتن کنجد از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند فرامرزنوعی گفت:با شروع فصل برداشت کنجدازمزارع این شهرستان، که  از نیمه دوم مهرماه آغاز شده وتا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت ، پیش بینی می شود بیش از دو هزارتن محصول کنجد از مزارع این شهرستان برداشت شود که متوسط تولید این محصول در هکتار یک تن می باشد.
وی تصریح کرد: برداشت این محصول بصورت دستی ومکانیزه( دستگاه کنجد بر) صورت می گیرد وبا توجه به عدم وجود کارخانه های فرآوری کنجد در شهرستان فراشبند،محصول تولیدی در شهرستان های لار، لامرد،کازرون واستان های دیگر به فروش می رسد ودر تهیه حلوا کنجد،روغن کنجد، ارده ومصارف صنعتی دیگر کاربرد دارد.

110

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد