پایش ودیده بانی آفت ملخ صحرایی درحد فاصل بین استان بوشهر وشهرستان فراشبند


مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از پایش ودیده بانی آفت ملخ صحرایی در منطقه دشت پلنگ شهرستان فراشبند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، رامین نادر پور با بیان اینکه پایش ودیده بانی آفت ملخ صحرایی درحد فاصل دشت دژگاه شهرستان فراشبند ودشت پلنگ استان بوشهر با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند ومهندس سبحانی رئیس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر صورت پذیرفت.
وی تصریح کرد: در این بازدید علاوه بر پایش، بررسی میدانی مسیر حمله این آفت در سال زراعی گذشته در حد فاصل بین دو استان، تبادل اطلاعات، در اختیار گذاشتن تجربیات یکدیگر بر همکاری و ایجاد کمپ مشترک در سال زراعی جاری در صورت مواجهه با حمله ملخ برای کنترل این آفت تا کید گردید ومقرر گردید داده های نقاط مورد حمله ملخ در سال زراعی گذشته برای تعیین الگوی رفتاری ومسیر حرکت این آفت به صورت مشترک استخراج تا مورد استفاده قرارگیرد.
نادرپورافزود: شایان ذکر است در سال زراعی 1399-1398 با آفت ملخ صحرایی در سطحی معادل سه هزارو750 هکتار در این شهرستان صورت گرفته که عمدتا در مرز بین این شهرستان واستان بوشهر بودده است.

index

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد