بررسی مسائل ومشکلات در زمینه کشاورزی


دیدارخلیل محمدی(شهردار)،بافرامرزنوعی(مدیرجهادکشاورزی)درسالن شهیدسلیمانی فرمانداری با حضور محمودرحمانی(رئیس شورای اسلامی شهر) واعضای شورای اسلامی
درابتدا نوعی بابیان گزارش کامل از عملکرد جهادکشاورزی شهرستان به بیان مسائل وپیشنهاداتی از قبیل همکاری ومساعدت لازم در خصوص رفع موانع ومشکلات کشاورزان در حوزه شهری ونام گذاری یک خیابان به نام خیابان شهدای جهادکشاورزی ارائه گردید.

a1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد