سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از کاشت دانه های روغنی کنجد درراستای اولویت های سازمان جهاد کشاورزی فارس خبر داد.


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، فرامرز نوعی در راستای تغییر الگوی کشت وحذف گیاهان پر آب بر وجایگزین نمودن آن با گیاهان کم آب بر و مقاوم به خشکی، توسعه کشت دانه های روغنی بهاره (کنجد) ترویج شده است.
نوعی تصریح کرد: در سال زراعی جاری 2 هزارهکتاراز اراضی این شهرستان به کشت کنجد اختصاص داده شده است که اغلب به صورت کشت مستقیم در بقایای گیاهی گندم و کم خاکورزی در صیفی جات انجام شده وبا شیوه های آبیاری نوار تیپ انجام می گیرد.
وی افزود: پیش بینی می شود بیش از2 هزار تن محصول کنجد از مزارع این شهرستان برداشت شود.

c1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد