نمونه برداری از مزرعه گوجه فرنگی طرح تولید محصول سالم واستاندارد

2
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند طبق بازدید خانم عبادت از شرکت گیتی افروز پردیس (بازرسی استاندارد) ،خانم کاووسی از مدیریت ترویج استان ، دژگاهی مسئول مرکز جهادکشاورزی بخش دهرم  و هوشمند مسئول فنی کلینیک گوجه سار دهرم و سلطانی کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فراشبند،  نمونه برداری از مزرعه گوجه فرنگی طرح تولید محصول سالم و استاندارد جهت دریافت گواهی استاندارد تشویقی مربوط به مزرعه خانم سمیه منفرد (صندوق خرد زنان روستایی دهرم)، در سطح دو هکتار جهت ارسال به آزمایشگاه طرف قرارداد سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گرفت.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد