اثر بخشی وکیفیت سم علیه ملخ صحرایی

 11
 بازدید رییس اداره کنترل ملخ سازمان حفظ نباتات کشور( بابعلی) وکارشناس مسئول کنترل ملخ مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس ( همتی) به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از مناطق سمپاشی شده علیه ملخ صحرایی دربخش دهرم شهرستان فراشبند وبررسی کیفیت سمپاشی ودرصد مرگ ومیرملخ صحرایی .
بابعلی با بیان اینکه:جمعیت ورفتار ملخ در سال جاری بسیار متفاوت می باشد وضمن ارایه توصیه های لازم بر ضرورت  پایش وردیابی توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند وکنترل فراگیر جمعیت ملخ قبل از تخم ریزی تاًکید نمود.

10

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد