ردیابی ومبارزه با ملخ صحرایی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند با بیان اینکه هجوم دسته جات ملخ صحرایی به شهرستان های جنوبی فارس نیاز به چارت های مراقبت می باشد.

a4
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، طبق بازدید مدیر ومعاون وکارشناسان مروج پهنه ها ی کشاورزی از مناطق مرزی (ارتفاعات ودشت ها) شهرستان فراشبند وشهرستان دشتستان استان بوشهر وردیابی ملخ صحرایی ودیدار وگفتگو با دامداران وکشاورزان ساکن این مناطق وهمچنین کارشناس مرکز ترویج دشتستان ارم که خوشبختانه فعلاً آثاری از عبور ویا استقرار توده ملخ مشاهده نگردید.
بیژن نادرپوربا بیان اینکه: اکیپ های پایش ودیده بانی ملخ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برای پیش آگاهی وشناسایی مسیر های ورود ملخ از طرف جنوب غرب اقدام به بررسی دقیق نوار مرزی چندین کیلومتری به سمت بوشهر نموده است، این بازدیدها به دنبال دریافت اطلاعیه های مدیریت روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس مبنی بر هجوم ملخ به استان بوشهر وشهرستان های مهر ولامرد وهمچنین همکاران سازمان جهاد کشاورزی بوشهر وکسب اطلاعات لازم از وضعیت ملخ صحرایی انجام گرفت ودر روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد