مبارزه با علف های هرز مزارع گوجه فرنگی در بخش دهرم
رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش دهرم شهرستان فراشبند از آغاز مبارزه مکانیزه علیه علف های هرزمزارع گوجه فرنگی خبر داد.

a5
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، علی دژگاهی با بیان اینکه مبارزه با علف های هرز مزارع گوجه فرنگی در این بخش از نیمه دوم بهمن ماه آغاز شده، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال زراعی مبارزه در سطح نهصدو 75 هکتار به صورت مکانیزه ویک هزارو30هکتار به صورت شیمیایی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: کل سطح زیر کشت گوجه فرنگی در این بخش 2هزارودویست وپنج هکتار می باشد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد