کلاس آموزشی ترویجی حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی
کارگاه آموزشی ترویجی حفظ اراضی زراعی وباغی با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند،رئیس اداره امور اراضی و مسئول حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی فراشبند وتعدادی از بهره برداران بخش کشاورزی در مصلای امام جواد(ع)این مدیریت برگزار گردید،در ابتدا مهندس نادرپوربه ضرورت حفظ اراضی کشاورزی وجلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اشاره،وبه رعایت قوانین ومقررات مربوطه تاکید نمودند ودر ادامه یاسر راحت طلب مسئول امور اراضی باتوجه به نقش اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی جامعه به مواردی از قوانین حفظ اراضی کاربری ومصادیق تغییر کاربری غیر مجاز اشاره و به تمامی کشاورزان توصیه نمودند قبل از مجوز قانونی مراجعه نمایند.

a9

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد