مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند ازآغازکشت نشایی شمام (خربزه) در حوزه بخش دهرم این شهرستان خبر داد.

شمام
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند،بیژن نادرپور با بیان اینکه،کاشت این محصول از اوایل بهمن ماه در بخش دهرم آغاز شده ،گفت:پیش بینی می شود تا پایان سال جاری سطحی معادل یکصدو50هکتارازاراضی این منطقه به کشت نشایی شمام اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: از ارقام کشت شده می توان به داکو،راکان،کارن اشاره نمود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد