برداشت کدو بهاره ازمزارع بخش دهرم                                                
رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزی بخش دهرم  شهرستان فراشبند ازبرداشت 12هزارتن کدو بهاره ازسطح چهارصدو80هکتارازاراضی بخش دهرم خبرداد.

12
 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند،علی دژگاهی بابیان اینکه برداشت کدو بهاره از نیمه دوم دیماه آغاز شده،پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد: رقم کشت شده در این منطقه تک گل وکلارسیا می باشد، محصول تولید شده به شهرستانهای شیراز،اصفهان ،تهران وحوزه خلیج فارس صادر می گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد