کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از توزیع هزارو 400 تن از انواع بذر گواهی شده گندم وجوخبر داد.DSC05096


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند ،مصطفی امیری تبار با بیان اینکه در سال زراعی جاری کارگزاران تحت پوشش بامعرفی وحواله این مدیریت ارقام گندم وجو مناسب اقلیم شهرستان تهیه وبین بهره برداران توزیع نمودند.
وی تصریح کرد :از ویژگی ارقام توزیع شده می توان به عملکرد بالا،مقاومت به شوری وخشکی،مقاومت به زنگ گندم،زودرسی،مقاومت به ورس،پایین بودن درصد ریزش ارقام اشاره کرد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد