آغاز کشت نشایی محصولات جالیزی


کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبندبیان نمودند که کشت محصولات جالیزی با پوشش پلاستیکی خارج از فصل در شهرستان فراشبند از ابتدای دی ماه از دشت دژگاه آغاز گردید.یکی از مهمترین این محصولات ، گوجه فرنگی می باشد که نقش مهمی در تامین گوجه فرنگی کشور در ماههای اردیبهشت وخرداد رادارد.
مصطفی امیری تبار بیان نمودند که پیش بینی می گردد در سال زراعی جاری 2200هکتار گوجه فرنگی در شهرستان کشت گردد که بیش از90درصد این سطح بصورت نشایی کشت گردد.
وی افزود: پس از فعالیتهای ترویجی صورت گرفته در سال های اخیر کشاورزان به مزایای کشت نشایی پی برده وبا توسعه این روش کشت مزایایی از قبیل کاهش مصرف آب ، کوتاه ترشدن دوره رشد محصول در زمین اصلی ، صرفه جویی درمصرف بذر ، کاهش هزینه کارگری ، کاهش علفهای هرزوکاهش مصرف سموم را در پی دارد.
کارشناس زراعت شهرستان ا ظهار نمودند که پیش بینی می گردد از این سطح زیر کشت مقدار  110000تن گوجه فرنگی برداشت گردد.

۲۰۱۶۱۲۰۶ ۰۸۱۲۰۸

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد