کارگاه آموزشی ردیا بی وکنترل ملخ صحرایی


برگزاری کارگاه آموزشی ردیابی وکنترل ملخ صحرایی باحضور مدیر ومعاون فنی، رئیس تولیدات گیاهی ،کارشناس حفظ نباتات، کارشناس ترویج ،روسای  مراکز ومدیران پهنه ها وکلیه رانندگان خودروهای دولتی واستیجاری در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند تشکیل گردید.
  مهندس نادرپورمدیر جهاد کشاورزی  مطالبی درخصوص شناسایی وچگونگی ردیابی ومبارزه بر علیه ملخ صحرایی ، فیزیولوژی وسیکل زندگی ملخ ، روشهای نوین ردیابی ودیده بانی ، روشهای سمپاشی ، نحوه کالیبره کردن وهمچنین نحوه تکمیل فرم های دیده بانی جهت ارسال اطلاعات بیان نمودند.

DSC00129DSC00157

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد