تحقق سطوح ابلاغی محصولات شتوی در شهرستان       

   کشت محصولات شتوی از قبیل گندم و جوآبی ودیم در شهرستان فراشبند نسبت به سطوح ابلاغی   سازمان 30 درصد افزایش داشته است.    
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند بیان نمودند سطوح ابلاغی محصولات شتوی از قبیل گندم وجو آبی ودیم از طرف سازمان جهاد کشاورزی فارس جهت کشت در سال زراعی 99-98 به میزان 13400هکتاربوده که به برکت بارندگی های مطلوب ابتدای سال زراعی و تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی توسط مدیریت جهاد کشاورزی این سطوح زیر کشت با افزایش 30 درصدی مواجه بوده وبه سطحی معادل 17600هکتار رسیده است.
بیژن نادرپور اظهار داشتند که اگر میزان و پراکنش بارندگی ها در ماه های آتی تا پایان سال برداشت مناسب باشد پیش بینی می گردد میزان بیش از 30000تن محصول گندم وجو از مزارع این شهرستان برداشت گردد.

photo 2019 12 26 12 55 27

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد