برگزاری جلسه توجیهی- آموزشی وبرنامه ریزی طرح ترویج ارتقای سلامت محصولات کشاورزی

a10
به نقل از رامین نادرپور رئیس اداره آموزش وترویج جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند جلسه توجیهی - آموزشی وبرنامه ریزی طرح ترویج ارتقای سلامت محصولات کشاورزی با رعایت حد مجاز سموم وآلاینده های کشاورزی با حضورنادرپور مدیرشهرستان ، رییسی مسئول دبیرخانه تولید محصول گواهی شده معاونت تولیدات گیاهی ، سرکارخانم یزدان پاک ازدفتر محیط زیست وسلامت غذا ، نظافت رئیس اداره ترویج مدیریت هما هنگی ترویج سازمان ، روسای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، رئیس اداره تعاونی روستایی ، مسئول نظام صنفی کشاورزی شهرستان ، مسئولین اتحادیه تعاونی هاوتشکل های مرتبط ، روسای مراکز جهاد کشاورزی ، مسئولین فنی کلینیک های گیاهپزشکی ، مروجین مسئول پهنه ودو نفراز بهره برداران تولید کننده محصول گواهی شده در محل مدیریت جهاد کشاورزی فراشبند برگزار گردید.
دراین جلسه ابتدا بیژن نادرپور مدیر شهرستان سابقه تولید محصول استاندارد از ابتدا تا تاکنون ومسائل ومشکلات پیش روی تولید محصول گواهی شده را بیان نمود سپس اهداف پروژه تولید محصول گواهی شده واستاندارد و الزامات قانونی اجرای این طرح باتوجه به اینکه شهرستان فراشبند بعنوان شهرستان پیشرو ودارای سابقه درخشان وظرفیت بالقوه درتولید محصول گواهی شده می باشدتوسط رییسی کاملا تشریح وتاکید به اجرای آن باتوجه به مبانی وتکالیف قانونی طرح در سال زراعی جاری نمودند . همچنین نظافت دغدغه تولید محصول استانداردوشناسه دارکردن این محصولات در سطح کلان را از مهمترین برنامه آموزشی -  ترویجی سازمان برشمرد وتاکید به اجرای این طرح با برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر ومنظم ویژه بهره برداران وجامعه هدف به منظور فرهنگ سازی در محل سایت های الگویی نمودند. سپس خانم یزدانپاک فرایند استاندارد سازی محصولات کشاورزی ودسترسی همگانی به یک غذای سالم وبا کیفیت را وظیفه ملی دانست وبه همین منظور کمیته اجرایی تولید محصول گواهی شده و استاندارد در سطح شهرستان فعال خواهد شد.
درپایان با حضور حاج آقا منفرد از تولید کنندگان محصول گواهی شده و کلینیک های گیاهپزشکی تجلیل بعمل آمد.

11

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد