مسئول ثبت اشتغال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از ثبت 226 نفر در سامانه رصد اشتغال شهرستان فراشبند در بخش کشاورزی خبر داد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، کمیل بقائی فردگفت: کل آمار سهمیه یکساله ثبت اشتغال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 448 نفر می باشد که می بایستی تا پایان سال در سامانه رصد اشتغال ثبت گردد.

        وی افزود: ثبت اشتغال بخش کشاورزی در 6 ماه اول سال جاری 121 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد