کلاس توجیهی آموزشی با موضوع مدیریت گلخانه، احداث و گلخانه کوچک مقیاس برای مسئولین پهنه با مدرسی امان الله رضایی کارشناس گلخانه شهرستان فراشبند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: در این کلاس آموزشی که با حضور بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، شاپور گودل معاون فنی، حسین وطندوست رئیس اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان مسئولین پهنه برگزار شد.

01
در این کلاس کارشناس مسئول گلخانه شهرستان پیرامون تعهد و توسعه تولید در محیط های کنترل شده شهرستان و تقسیم بندی پهنه ای، همچنین نحوه مدیریت گلخانه، احداث گلخانه کوچک مقیاس مطالبی را ارائه نمود.
سهمیه توسعه گلخانه ها در شهرستان و کارگاه آموزشی در هر پهنه مطالبی را ارائه نمود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد