نشست کارگروه بیمه محصولات کشاورزی شهرستان فراشبند با دستورکار بررسی خسارت عدم تلقیح و ریزش میوه نخیلات با حضور امیرحسین قانعی از مدیریت صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان فارس، بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، کارشناسان شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان عدالت، مدیران ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان، رییس نظام صنفی کارهای کشاورزی و رییس بانک کشاورزی در دفتر مدیر جهادکشاورزی برگزار شد.

01
به گزارش روابط عمومی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی فراشبند با اعلام این خبر گفت: فراشبند یکی از شهرستان های پیشرو در موضوع استفاده از چتر حمایتی بیمه است که تعداد ۴۵۹ هزار اصله نخل در سطح ۳ هزار و ۶۳ هکتار در سال جاری در فراشبند را زیر پوشش بیمه قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه این مقدار نسبت به سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است، گفت: جمعاً مبلغ 29.3 میلیارد ریال غرامت سال ۹۷ به خسارت دیدگان بخش کشاورزی شهرستان در زیر بخش های دام و طیور، باغات و زراعت پرداخت شده است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد