جلسه ستاد توسعه گلخانه با محیط های کنترل شده شهرستان فراشبند با ریاست فرمانداری فراشبند و دبیری مدیریت جهاد کشاورزی در محل فرمانداری با حضور ادارات عضو این ستاد تشکیل گردید.

02

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از امان اله رضایی کارشناس مسئول باغبانی: هدف از توسعه تولید در محیط های کنترل شده در شهرستان فراشبند را افزایش بهره وری آب و یکی از راهکارهای عبور از بحران خشکسالی، افزایش تولید در واحد سطح، انتقال کشت سبزی و صیفی فضای باز به گلخانه بیان نمود.

        رضایی بیان داشت مدیریت جهاد کشاورزی توسعه تولید در محیط های کنترل شده گلخانه را در قالب سایبان، روستای گلخانه ای، گلخانه های کوچک مقیاس آموزش و ترویج می نماید.

        وی گفت متقاضیان می‌توانند از تسهیلات با سود ۷ درصد و مشوق هایی از جمله عدم کاهش میزان آب تخصیصی در پروانه چاه، قابلیت انتقال آب بین پلاک ها و عدم ممانعت از نصب دستگاه تصفیه آب مورد نیاز گلخانه برخوردار شوند.

01

        در پایان وظایف اعضا و ادارات تابعه تشریح و مسائل و مشکلات جهت رفع موانع توسعه تولید در گلخانه ها و محیط های کنترل شده بیان گردید.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد