به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از رامین نادرپور رئیس اداره آموزش و ترویج: کیل گیری از مزرعه گندم دیم آقای نعمت الله رضایی از کشاورزان روستای پهناپهن این شهرستان با حضور مهرداد رضوی نماینده ترویج و سرداری نماینده زراعت سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند انجام گرفت.

01

        نادرپور افزود: این مزرعه که به عنوان سایت الگویی گندم دیم شهرستان می باشد با دارا بودن سطح زیر کشت دوازده هکتار و میانگین برداشت 6600 کیلو در واحد سطح، به عنوان نمونه برتر شهرستانی انتخاب و به استان معرفی گردید.       

        وی بیان داشت که علت موفقیت این کشاورز تهیه بستر مناسب، رعایت تاریخ کشت و تغذیه مناسب و کنترل علف های هرز و استفاده مناسب از آب باران در سال زراعی جاری می باشد.

02

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد