به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از سهراب ریحانی مسئول حفظ نباتات: در سال زراعی 98-97 در مزارع غلات شهرستان ریزش سن گندم در اوایل اسفند مشاهده شده و به منظور جلوگیری از سن زدگی برای تمامی مزارع، عملیات ردیابی و پایش توسط اعضاء شبکه مراقبت صورت پذیرفته است.

        ریحانی خاطر نشان کرد: در تمام مراحل آموزش های فنی لازم به اعضای شبکه مراقبت داده شده و روزانه دو اکیپ پایش سطح شهرستان را بر عهده دارند. تشکیل شبکه مراقبت و اکیپ بندی و دریافت اطلاعات روزانه هواشناسی و پیش بینی زمان مبارزه و پایش تمام مزارع در غالب اکیپ های روزانه و همچنین بازدید و زمان دقیق مبارزه به کشاورزان اعلام شده است.
        وی خاطر نشان کرد: با توجه به پراکنش مناسب بارندگی در سال زراعی تا 15 فروردین توسط شبکه مراقبت ردیابی و پایش در مزارع آبی و دیم در سطح 4647.5 هکتار، سطح 100 هکتار آلوده و سطح 29 هکتار مبارزه با توجه به نرم گیری صورت پذیرفته است که همچنان این روند ادامه دارد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد