به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از صغرا ثابت کارشناس مسئول واحد آب و خاک: دکتر اسلامی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی به همراه مهندس نوربخش (رئیس اداره تجهیز و نوسازی) و مهندس نجات (کارشناس سامانه های نوین آبیاری) از پروژه انتقال آب باچون و طرح آبیاری نوین بازدید نمودند.

        ثایت اظهار داشت: با هماهنگی صورت گرفته، اسلامی در شهرستان حضور یافتند و تعدادی از طرح های آب و خاک شهرستان بازدید و سپس در محل دفتر مدیر شهرستان جلسه برگزار گردید که در این جلسه سیمای آب و خاک شهرستان و مسائل و مشکلات طرح ها و پروژه های پیشنهادی در حوزه ی آب و خاک ارائه شد.

01

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد