به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از صغرا ثابت کارشناس مسئول واحد آب و خاک: کارگاه آموزشی قابلیت اجرای آبیاری نواری با طول نوار بیش از دویست متر در شهرستان فراشبند بخش دهرم روستای سراندیب برگزار شد.

        ثابت گفت: با هماهنگی صورت گرفته، محمدرضا هنر (استاد دانشکده کشاورزی شیراز) به عنوان مدرس در منطقه حضور یافتند و کارگاه آموزشی مورد نظر به صورت تئوری آموزش و سپس به صورت عملی در قطعه زمین یکی از کشاورزان پیشرو با حضور کشاورزان منطقه برگزار گردید تا روند آبیاری به شیوه مذکور در طول فصل کشت مشاهده گردد.

        وی خاطر نشان کرد: این موضوع که طبق عرف منطقه کشاورزان طول نوار را حداکثر 70 - 60 متر در نظر می گیرند می توان با اجرای نوارهای لابیرنتی 22 میلی متری، طول نوار به بیش از دویست متر افزایش و به تناسب آن تعداد لوله های مانیفلد و اتصالات در سطح زمین کاهش داد و همچنین اجرای عملیات زراعی در مزرعه به دلیل عدم وجود لوله ها در مسیر ماشین آلات راحت تر صورت می پذیرید که از نظر اقتصادی به نفع کشاورز می باشد.

01

02

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد