یکی از اولویت های دولت در روستاها، افزایش حرکت روستائیان به سمت تولید است. صندوق های خرد زنان روستایی با هدف توسعه روستاها، تأمین مالی خرد و توانمندسازی زنان روستایی تشکیل شده است.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از سمیه سلطانی کارشناس امور زنان روستایی این مدیریت ضمن اعلام این خبر گفت: صندوق های خرد زنان روستایی این کارکرد را دارند که بتوانند با مشارکت زنان روستایی زمینه اشتغالزایی متناسب با ظرفیت های موجود در هر روستا را فراهم کند.

        سلطانی اظهار داشت که اعضاء این صندوق با پس اندازهای اندک و معرفی به صندوق کارآفرینی اُمید تسهیلات دریافت کرده اند و در رشته های مختلف پرورش گل و گیاه، پرورش مرغ بومی، تولید صنایع دستی، فرآوری محصولات کشاورزی و ... مشغول شده اند.

01

02

03

04

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد