برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم و آموزش ایجاد باغچه های خانگی برای تسهیلگران و رابطین بهداشت با همکاری جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از سمیه سلطانی کارشناس امور زنان این مدیریت ضمن اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی تغذیه سالم و آموزش باغچه های خانگی برای تسهیلگران و رابطین بهداشت با حضور رامین نادرپور کارشناس ترویج جهاد کشاورزی و زهرا ضیایی کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان در محل سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان جهت آموزش تسهیلگران و رابطین بهداشت روستاها برگزار گردید.       

این کارگاه با هدف تولید محصول سالم در قالب ایجاد باغچه های خانگی و ارتقاء سلامت خانواده و جامعه، احیاء نقش زنان در تأمین معیشت خانواده، افزایش مشارکت و انگیزه زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی، ایجاد افزایش اعتماد به نفس در زنان روستایی، کمک به رفاه و اقتصاد خانواده، افزایش روحیه تعامل و یادگیری جمعی و ارتقاء سطح فرهنگ خانوار برگزار گردید.

01

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد