کارگاه آموزشی شناسایی سوسک سیاه گندم و خسارت آن در محل سایت الگویی گندم با حضور بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیران پارسل و تعدادی از گندم کاران منطقه برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از رامین نادرپور رئیس اداره آموزش و ترویج این مدیریت ضمن اعلام این خبر گفت: در این کارگاه بیژن نادرپور به عنوان مدرس مطالبی در مورد پهنه بندی اراضی کشاورزی شهرستان و ضرورت ارتباط بهره بردار هر پهنه با مدیر پهنه آن منطقه در زمینه تمامی مسائل و مشکلات بیان نمود و سپس نحوه شناسایی و خسارت سوسک زابروس و چرخه زندگی و راه های مبارزه با آن مطالبی را بیان کردند.

        در پایان این کارگاه آموزشی به صورت عملی آفت بالغ و خسارت آن در سطح مزرعه به کشاورزان نشان داده شد و شرکت کنندگان در این کارگاه  نهایت رضایت خودشان را از برگزاری کارگاه های عملی به ویژه در محل مزرعه اعلام نمودند.

01

02

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد