کارگاه آموزشی تهیه بستر محصولات شتوی و بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار شد.
        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از رامین نادرپور رئیس اداره آموزش و ترویج ضمن اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی تهیه بستر کشت گندم، کلزا و بیمه محصولات کشاورزی با توجه به شروع فصل زراعی جاری به منظور آشنایی کشاورزان با نحوه تهیه بستر کشت و همچنین بیمه محصولات کشاورزی با حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان و بیمه برگزار گردید.
        در این کارگاه ابتدا بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی مطالبی پیرامون اولویت های سازمان جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری و اقدامات صورت گرفته و مسائل و مشکلات حوزه ی کشاورزی شهرستان بیان نمودند.
        سپس شاپور گودل معاونت فنی نیز مطالبی در زمینه تهیه مناسب بستر، رعایت تاریخ کاشت، تراکم کاشت بذر در واحد سطح و نظارت بر مزارع توسط کارشناسان جهاد کشاورزی از کاشت تا برداشت بیان نمود.
        در پایان عادلی کارشناس بیمه به مواردی از قبیل میزان تعهدات، دقت بهره برداران در زمان عقد قرارداد با بیمه به تمامی مفاد آن و در صورت خسارت الزام حضور کارشناس بیمه جهت تعیین خسارت و گزارش هوا شناسی اشاره نمود.

0

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد