سایبان یک نوع شیوه نوین تولید در کشاورزی می باشد که با استفاده از پوشش های خاصی ( از قبیل سایه اندازها، توری های ضد تگرگ، توری های ضد حشرات، پوشش های باد شکن و ... ) نسبت به کنترل یک یا چند عامل از عوامل محیطی زنده و غیر زنده مؤثر در تولید محصولات کشاورزی و باغبانی، باعث جلوگیری از تبخیر و تعرق وکاهش مصرف آب و جلوگیری از ایجاد خسارت و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول می گردد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند امان اله رضایی مسئول باغبانی این مدیریت گفت: از زمان تفویض اختیار در امضاء صدور مجوز تأسیس و بهره برداری سایبان به مدیریت شهرستان تاکنون 37 هکتار مجوز احداث سایبان بر روی باغات مرکبات توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند صادر گردید است که از این سطح 26 هکتار از طریق تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و سامانه کارا به بانک معرفی و بقیه نیز به کمسیون تسهیلات استان معرفی شده اند. 14 هکتار از این سطح در شرف دریافت تسهیلات می باشند.

        رضایی افزود در همین راستا تعدادی از کشاورزان در سطح پنج هکتار اقدام به احداث سایبان به صورت خود اجرایی نموده اند.

        وی خاطر نشان کرد پیش بینی می شود در صورت دریافت تسهیلات توسط متقاضیان تا سطح 40 هکتار سایبان در شهرستان احداث و اجرایی شود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد