همایشی با عنوان اولویت های سرمایه گذاری در صنایع کشاورزی شهرستان فراشبند با حضور صادق فروغی فرماندار، مهدی صادقی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس، بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی، مهدی محمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدینه رفعت پناه رئیس ادره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از سرمایه داران بخش خصوصی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزاد شد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از امیرارسلان حق شناس کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی مدیریت جهاد کشاورزی: در این همایش در ابتدا نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از وضعیت صنایع موجود در شهرستان و برنامه های آتی در زمینه صنایع تبدیلی و مسایل و مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی مطالبی را ایراد نمودند.

        سپس صادقی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس در خصوص اهمیت بسته بندی محصولات کشاورزی، احداث سردخانه، فرآوری محصولات کشاورزی، طرح های قابل اجرا در شهرستان فراشبند، مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی از صدور جواز تأسیس گرفته تا اخذ تسهیلات مطالبی را ارائه نمود.

        در پایان صادقی، نقطه نظرات سرمایه گذاران را جهت حل برخی از مسائل در حیطه اختیارات سازمان جهاد کشاورزی فارس  را به رئیس سازمان انعکاس دهد.

        پس از پایان همایش نادرپور و صادقی به همراه برخی از کارشناسان از اولین سردخانه دو هزار تنی و بسته بندی خرما بازدید به عمل آوردند.

01

02

03

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد