به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از رامین نادرپور رئیس اداره آموزش و ترویج: کارگاه آموزشی کنترل نسل دوم زنجره خرما با حضور سعیدی از مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، پورتوللری از مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی فارس و تعدادی از نخلداران شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار گردید.

        در این کارگاه ابتدا بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی فراشبند در زمینه نحوه و زمان سمپاشی علیه این آفت، نیاز به تجهیزات و ادوات سمپاشی مناسب و با کیفیت و با دقت پاشش بالا و هدف دار و همچنین با توجه به همزمان بودن برداشت محصول خرما با فعالیت نسل دوم این آفت بر لزوم استفاده از سموم با دوره کارنس کوتاه و روش های مبارزه غیرشمیایی مطالبی بیان نمود.

       در پایان سعیدی مدرس این کارگاه آفات مهم نخیلات و همچنین مبارزه تلفیقی علیه این آفات به خصوص زنجره خرما مطالبی را بیان نمود.

01

02

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد