جلسه روند پذیره نویسی و مشارکت بهره برداران در تأمین سهم غیردولتی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند با حضور فرماندار فراشبند برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند: جلسه گزارش روند پذیره نویسی و مشارکت بهره برداران در تأمین سهم غیردولتی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فراشبند با حضور صادق فروغی فرماندار، شهرام رشیدی بخشدار مرکزی، بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی، روسای ادرات تابعه، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و بهره برداران بخش کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار گردید.

        در این جلسه بیژن نادرپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند فلسفه وجودی و اهداف و ماهیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را کاملاً تشریح نمود.
        در ادامه رامین نادرپور مسئول اداره ترویج این مدیریت از روند پذیره نویسی و مشارکت بهره برداران در این صندوق را گزارش داد.

        در پایان صادق فروغی فرماندار شهرستان فراشبند گفت: نیاز مُبرم بهره برداران بخش کشاورزی به تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی که حامی واقعی آنان و بازوی توانمند جهاد کشاورزی باشد اشاره نمود؛ همچنین مطالبی درمورد مسائل خشکسالی و جدی گرفتن بیش از پیش بحران آب و تغییر الگوی کشت و متناسب با منطقه را بیان نمود.

01

02

03

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد