کارگاه آموزشی ترویجی حفظ اراضی کشاورزی در مرکز ترویج و خدمات دهرم با همکاری اداره ترویج مدیریت شهرستان جهت آشنایی کشاورزان بخش دهرم برگزار شد.

        رامین نادرپور مسئول اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند با بیان این مطلب که در این کارگاه کشاورزان با مباحثی نظیر جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز،.نحوه اخذ مجوز تغییر کاربری،.مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز،.قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.و همچنین سامانه 131 آشنا شدند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد