افتتاح طرح آبیاری نوین در سطح ۱۷/۷ هکتار اجرا شده با در بخش مرکزی شهرستان فراشبند با  هزینه ۱/۵۱ میلیارد ریال و با سهم مشارکت دولت به میزان ۸۵ درصد یارانه به نمایندگی از 67 طرح مشابه اجرا شده در سطح ۶۰۸ هکتار طی سال های ۹۵ و ۹۶

photo ۲۰۱۸ ۰۲ ۰۷ ۱۳ ۴۲ ۵۵

01

02

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد