کارگاه آموزشی ترویجی کالیبراسیون سمپاش های بوم دار پشت تراکتوری در فراشبند برگزار شد.

         به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از حسین وطندوست رییس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی: طی هماهنگی های به عمل آمده با حضور شکری و منصوری کارشناسان اداره فناوری های مکانیزاسیون استان فارس کارگاه آموزشی کالیبراسیون سمپاش های پشت تراکتوری ویژه مدیران پارسل، کارشناسان کلینیک ها و رانندگان حرفه ای تراکتور در شهرستان فراشبند برگزار شد.

          در این کارگاه به اهمیت نازل ها در پخش یکنواخت علف کش و میزان محلول پاشی در هکتار و کنترل فشار، سرعت و خروجی نازل ها در سم پاشی تأکید گردید.

          در پایان مقرر شد هر مدیر پارسل در پارسل تحت پوشش نسبت به انجام کالیبراسیون و نصب برچسب معاینه فنی برروی سمپاش های پشت تراکتوری اقدام نمایند.

DSC03367

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد