به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از مهدی جوکار مسئول مکانیزاسیون شهرستان: در راستای ترویج و گسترش استفاده از سمپاش های پشت تراکتوری بوم دار در عملیات مبارزه با علف های هرز مزارع گندم، تعداد ده دستگاه از سمپاش های بوم دار پشت تراکتوری موجود در شهرستان معاینه فنی و سپس با تعویض قطعات از جمله نازل ها، صافی و فشارسنج کالیبره گردید.

          وی در ادامه خاطر نشان کرد ضمن کالیبره نمودن و نصب برچسب گواهی معاینه فنی سمپاش برروی آنها، کشاورزان ملزم به استفاده از سمپاش های بوم دار گردیدند.

         همچنین مزایای استفاده از سمپاش بوم دار می توان به همپوشانی نازل ها و پاشش یکنواخت سم در سطح مزرعه و کاهش مصرف سموم و صرفه جویی در هزینه سمپاشی نام برد.

1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد