کارگاه آموزشی با موضوع مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در شهرستان فراشبند برگزار شد.

         به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی ضمن بیان این مطلب گفت: کارگاه آموزشی مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو با حضور بهره برداران و کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی و مدیران پارسل همزمان با کالیبراسیون سمپاش بوم دار برگزار گردید.

          وی خاطر نشان کرد: به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی بهره برداران در خصوص شناسایی علف های هرز غالب باریک برگ وپ هن برگ، ایجاد مقاومت در علف های هرز در صورت استفاده 5-3 سال متوالی از یک علف کش، جایگزین علف کش جدید، و اهمیت مبارزه با علف های هرز حاشیه مزارع برگزار گردید.

0 2

0 1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد