بیژن نادرپور مدیر جهادکشاورزی شهرستان فراشبند با بیان اینکه جلسه بررسی راهکارها و موانع توسعه طرح های تولیدات دامی در این شهرستان با حضور فرماندار، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی فارس، مدیران امور دام، صدور مجوزها وپروانه های سازمان، کارشناس صدور پروانه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس، مسئولین ادارات دامپزشکی، امور عشایر،امور آب و تعاونی روستایی، مدیران عامل تعاونی های دامداران و مرغداران،و تعدادی از دامداران و مرغداران برگزار گردید.
        گفته نادرپور در جلسه یاد شده وضعیت طرح های موجود فعال و غیرفعال دارای پروانه تأسیس، طرح های نیمه تمام، مشکلات عدم تخصیص آب به طرح های تولیدات دامی نابسامانی بازرا شیرخام و مشکلات مربوط به دوره جوجه ریزی 90 روزه در مرغداری های تک سالنی مورد بحث قرار گرفت.
        و در پایان مقرر شد در جهت تأمین آب طرح های صنعتی زیرمجموعه تولیدات دامی مطابق قوانین موضوعه در قالب سقف تخصیص، صدور اخطاریه به مرغداری های غیرفعال، ابطال مجوز تأسیس طرح هایی که جهت دریافت پروانه بهره برداری اقدام نکرده اند و همچنین کاهش دوره جوجه ریزی از 90 روز به 60 روز در مرغداری های تک سالنی، هماهنگی بیشتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی با کارشناسان امور دام شهرستان پیگیری و هماهنگی لازم صورت پذیرد.

1

2

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد