کلاس آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ویژه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی در محل دفتر مدیریت برگزار شد.
        یاسر راحت طلب مسئول اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند با بیان این مطلب افزود با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نقش بسیار مهم اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و ضرورت آگاه سازی بهره برداران بخش کشاورزی نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قوانین مربوطه، اداره امور اراضی شهرستان اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی ویژه روسای ادارات فنی و تخصصی به مدیران پارسل که در ارتباط مستقیم با کشاورزان هستند.
        در این جلسه توضیحاتی در خصوص قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز، چگونگی اخذ مجوزهای تغییر کاربری و سامانه گزارش مردمی 131 ارائه گردید.

1

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد