امان رضایی مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند کیل گیری خرمای زاهدی خبر داد.

        مسئول باغبانی این مدیریت بیان داشت که کیل گیری خرمای رقم زاهدی (قصب) در شهرستان فراشبند با حضور کارشناسان ترویج و باغبانی از استان و شهرستان در سطح شش هکتار صورت پذیرفت.

       قابل ذکر است که خرمای زاهدی از رقم های غالب شهرستان با عملکرد بسیار بالا می باشد که بیش از 9 درصد خرمای شهرستان را شامل می شود.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد