کارشناس امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از برگزاری گارگاه های آموزشی ترویجی حصیربافی و فرآوری از محصول خرما خبر داد.

        به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند به نقل از سمیه سلطانی کارشناس امور زنان روستایی: برگزاری کارگاه دو روزه آموزشی ترویجی حصیربافی در روستای آویز با همت اداره ترویج شهرستان، کارشناس رابط امور بانوان و تسهیلگر روستای آویز برگزار گردید.

        سلطانی بیان داشت که این کارگاه با هدف احیا سنت های قدیمی در تهیه صنایع دستی، پُر کردن اوقات فراغت زنان روستایی و جبران برخی از هزینه های اقتصادی خانوارها برگزار گردید.

        و در همین راستا کارگاهی سه روزه در بحث فرآوری از محصول خرما برگزار گردید که مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته است.

00

0

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد